ELEMENTŲ SPECIFIKACIJOS


ArchiCAD 22 galimybės liedžia elementų specifikacijas išreikšti ne tik tiesiogine informacija, tačiau esant poreikiui galima turimą projekto medžiagą apdoroti ir eksplikuoti pridedant skaičiavimus ir algoritmines funkcijas. Ši nauja funkcija suteikia BIM projektavimui specifikacinės informacijos pateikime naujas galimybes. Automatinė darbo eiga leis jum elementų specifikacijų vertėse pridėti bet kokį skaičiavimo algoritmą. Gauta vertė koreguojama